SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

EU’s magt over dansk lovgivning: Suverænitetens glidebane?
Del
Videnskabelig artikel

EU’s magt over dansk lovgivning: Suverænitetens glidebane?

Del
EU-samarbejdet omfatter i dag stort set alle politikområder. Debatten om den rette fordeling af magt mellem EU og medlemsstaterne og om EU’s betydning for dansk selvbestemmelse er derfor mere relevant end nogensinde. Det er imidlertid en debat præget af mange uklarheder. I artiklen søger vi at klargøre, hvilken indflydelse EU har på danske politiske beslutninger. Vi diskuterer, hvilke centrale spørgsmål debatten egentlig handler om, hvad vi forskningsmæssigt ved om sagen, og hvordan vi måske forskningsmæssigt kan bringe debatten videre. Artiklens centrale pointer er, at man i den offentlige debat ofte sammenblander EU’s involvering i danske lovgivningsprocesser med EU’s påvirkning af dansk lovgivning. På linje med Magtudredningen finder vi, at der også i dag er markant EU-involvering på særligt nogle politikområder, men at EU’s påvirkning – i det omfang den kan måles – nok er ret begrænset.
Forfattere Jens Blom-Hansen
Mads Leth Jakobsen, SFI
Udgivelsesår 2018
Publiceret i Økonomi og Politik
Sprog Dansk
Sidetal 9

Søg på sfi.dk