SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Evaluering af inklusionsindsatsen i Helsingør Kommune
Hent udgivelsen (669 KB)
Del
Notat

Evaluering af inklusionsindsatsen i Helsingør Kommune

Del
Denne evaluering har til formål at undersøge inklusionsindsatsen i Helsingør Kommune. Gennem de sidste 3 år har kommunens inklusionsindsats bygget på Inklusion2016-planen (Helsingør Kommune, 2013), som beskriver en række konkrete indsatser, der falder inden for tre områder:
• Styrke dialog og samarbejde blandt professionelle og forældre på børne- og ungeområdet
• Styrke de professionelles kompetencer og evalueringskultur
• Styrke den tidlige forebyggende indsats.
Nyheder og artikler om denne publikation
Forfattere Mette Friis-Hansen, SFI
Sofie Henze-Pedersen, SFI
Stine Eskesen
Julie Lykke Jacobsen
Udgivelsesdato 01.02.2017
Sprog Dansk
Sidetal 74
Publikationsnr.
Kontaktperson

Mette Friis-Hansen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 21 E-MAIL mfh@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Skole og uddannelse
emneord: Inklusion

Projekt

Denne publikation er en del af projektet "Analyse af inklusionsindsatsen i Helsingør Kommune"

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk