SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Evaluering af omprioriteringsloven 2000 for almene boliger
Hent udgivelsen (496 KB)
Del
Working paper

Evaluering af omprioriteringsloven 2000 for almene boliger

Del
Surveyundersøgelsens baggrund og formål Landsbyggefonden (LBF) har anmodet Socialforskningsinstituttet (SFI) om at bidrage til evaluering af virkningerne af indsatserne efter Omprioriteringsloven (OL). Der er rettet henvendelse til såvel By- og Byg (tidl. Statens Byggeforskningsinstitut) som til SFI, og sidstnævnte er blevet anmodet om bidrage med en interviewundersøgelse i 2003 og 2007 blandt beboere i udvalgte af de berørte afdelinger. Formålet med dette arbejdsnotat er at doku-mentere dataindsamlingsproceduren fra den første interviewundersøgelse. Herudover præsenterer notatet i hovedtræk deskriptivt de empiriske resultater fra undersøgelsen i 10 almene boligområder, suppleret med en række uddybende analyser af, hvilke forhold der bidrager til at forklare niveauet af tilfredshed blandt beboerne i de almene boliger.
Forfattere Mads Jæger
Udgivelsesdato 14.04.2004
Sprog Udefineret/Ukendt
Publikationsnr. AP 07:2004
Forskningsemne

Denne publikation hører under Samfund og sammenhængskraft
emneord: Boligsociale område, Boligforhold

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk