SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Evaluering af psykologhjælp til børn på krisecentre
Hent udgivelsen (823 KB)
Del
Rapport

Evaluering af psykologhjælp til børn på krisecentre

Del
Kommunerne har efter servicelovens § 109, stk. 5 pligt til at tilbyde mellem 4 og 10 timers psykologhjælp til alle børn og unge, der tager ophold på et krisecenter sammen med deres mor. Ordningen trådte i kraft 1. juli 2008, og omfattede i første omgang børn over 6 år. I 2009 blev ordningen udvidet til at omfatte alle børn og unge. Der blev med udvidelse af ordningen afsat midler til at evaluere dens anvendelse.
Denne undersøgelse er en evaluering af ordningens implementering og anvendelse i kommunerne samt af brugernes, psykologernes og krisecentrenes oplevelse af, hvordan tilbuddet om psykologhjælp fungerer. Evalueringen er gennemført af Ankestyrelsen og SFI efter opdrag fra Socialstyrelsen og Social- og Integrationsministeriet.
Ankestyrelsen har gennemført første del af evalueringen, som blandt andet afdækker omfanget af børn og unge på krisecentre samt undersøger, hvordan kommunerne har implementeret og anvender ordningen om psykologhjælp til børn på krisecentre. Der er til brug for denne del gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som er besvaret af 94 af landets kommuner. De 94 kommuner huser 39 af landets 43 krisecentre.
SFI har i anden del af evalueringen via interviews undersøgt, hvordan tilbuddet fungerer. Der er gennemført telefoninterview med ansatte fra 39 krisecentre af de i alt 43 kvindekrisecentre. Herudover har SFI gennemført interviews med brugerne, det vil sige børn og mødre, psykologer og ansatte fra i alt 8 krisecentre fordelt over hele landet. Den kvalitative del af evalueringen er gennemført af seniorforsker, mag. art. Else Christensen og forskningsassistent, cand. scient. pol. Anders Posselt Langhede.
Forfattere Else Christensen
Anders Posselt Langhede
Udgivelsesdato 19.04.2012
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 978-87-7811-197-5
Sidetal 61
Publikationsnr. 12:32
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie
emneord: Udsatte børn og unge, Foranstaltninger for børn og unge, Effektmåling

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk