SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Evaluering af tre projekter i Socialstyrelsens Forældreprogram
Hent udgivelsen (1.433 KB)
Del
Notat

Evaluering af tre projekter i Socialstyrelsens Forældreprogram

Implementering, udvikling og omkostninger ved Kærlighed i Kaos, Parent Management Training Oregon og Mentor-støttekontaktpersonsindsats

Del
I Danmark oplever vi i disse år en stigning i antallet af børn og unge med ADHD diagnoser og ADHD-lignende vanskeligheder, hvilket har medført øget fokus på effektive indsatser til de berør-te familier, børn og unge. Dette notat har til formål at beskrive implementering af tre sådanne indsatser, forældre, børn og unges udvikling i løbet af indsatserne og omkostningerne ved at drive indsatserne.
Denne undersøgelse beskæftiger sig specifikt med tre indsatser: forældretræningsprogrammerne Kærlighed i Kaos (KiK) og Parent Management Training Oregon med en udvidelse til at håndtere problemer hos unge, herunder unge med ADHD (PMTO) samt Mentor- og støttekontaktpersons-ordningen (M-SKP) rettet mod unge. KiK og PMTO er begge manualbaserede og velafprøvede indsatser, mens M-SKP bygger på det eksisterende mentor- og støttekontaktpersonsarbejde, der foretages i danske kommuner, men i sig selv er en ny indsats, som udvikles og afprøves i projektperioden. Dette notat har til formål at frembringe viden om a) implementering af indsatserne, b) deltagernes udvikling og c) omkostninger ved indsatserne, og er bygget op med dette tredelte fokus

 

Notatet er 1.7.2018 blevet korrigeret for mindre unøjagtigheder.

Forfattere Christoffer Scavenius Sonne-Schmidt, SFI
Luna Kragh Andersen
Kathrine Frøslev-Thomsen
Sofie Henze-Pedersen, SFI
Malene Rudolf Lindberg, SFI
Udgivelsesdato 12.01.2018
Sprog Dansk
Sidetal 117
Publikationsnr.
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie
emneord: Børn og unge, Familie

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk