SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Familiens udvikling i det 20. århundrede
Hent udgivelsen (1.598 KB)
Del
Rapport

Familiens udvikling i det 20. århundrede

Demografiske strukturer og processer

Del
Denne rapport sammenholder og ajourfører en række tidligere publicerede undersøgelser af de demografiske familieforhold i Danmark gennem de sidste 100 år. Seniorforsker, mag.scient.soc. Mogens Nygaard Christoffersen kommer omkring pardannelsesmønstre, fødselstal, skilsmisser og sammenbragte familier, omfanget af erhvervsarbejde og den stadigt voksende andel af ældre i befolkningen. Han giver således et samlet billede af udviklingen og børns opvækstvilkår og en pålidelig baggrund for vurderinger af de demografiske ændringer, som må forudses i de kommende årtier.
Forfattere Mogens Christoffersen, SFI
Udgivelsesdato 01.09.2004
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 87-7487-749-6
Sidetal 213
Publikationsnr. 04:07
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie
emneord: Familie, Skilsmisse, Børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk