SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Fem regionale HR-ledere om atypiske ansættelser på regionale arbejdspladser
Hent udgivelsen (949 KB)
Del
Rapport

Fem regionale HR-ledere om atypiske ansættelser på regionale arbejdspladser

Del
Der er mange årsager til, at Regionerne benytter tidsbegrænsede ansættelser. Det kan fx skyldes budgetteringsformer, lederes og medarbejderes behov for fleksibilitet, medarbejderes fravær eller udfordringer med at rekruttere. Det viser VIVEs interviewundersøgelse blandt fem regionale HR-ledere.

Baggrund:
De sidste 20 år er der kommet stigende opmærksomhed på udviklingen i og brugen af forskellige ansættelsesformer for lønmodtagere og selvbeskæftigede såvel i Danmark som internationalt.

Det overordnede formål med denne undersøgelse er at skabe mere viden om brugen af forskellige ansættelsesformer på det regionale arbejdsmarked. De regionale arbejdspladser består af hospitaler, psykiatrien, sociale institutioner og administrative arbejdspladser. Interessen koncentrerer sig om de ansættelsesformer, der ikke er faste, men er tidsbegrænsede, og/eller ansættelser, der ikke er fuldtidsstillinger.

Konklusion/resultater:
Der anvendes mange forskellige ansættelsesformer på de regionale arbejdspladser. De mest almindelige ansættelsesformer er: deltid, tidsbegrænsede ansættelser, timelønnede vikariater og vikarer fra bureauer. Beslutningerne om at bruge de forskellige ansættelsesformer ligger ude hos de lokale ledere og ikke i regionernes centrale HR-afdelinger.

Interviewpersonerne fra de centrale HR-afdelinger nævner flere årsager til, at de lokale ledere bruger forskellige ansættelsesformer. De fremhæver, at måden, der budgetteres på, har betydning for brugen af tidsbegrænsede ansættelser. Deltidsansættelser forklares med både ledernes og medarbejdernes behov for at kunne tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt, så lederne har flere ’hoveder’ at udfylde vagtskemaet med, og medarbejderne får indfriet deres ønske om fleksibilitet i forhold til familien.

Akut fravær er årsagen til timelønsansættelser samt brug af vikarer fra bureauer. Længerevarende fravær afstedkommer tidsbegrænsede ansættelser. Endelig fremhæver interviewpersonerne, at den rekrutteringsudfordring, som de oplever på de regionale arbejdspladser, i sig selv kan generere brug af forskellige ansættelsesformer, fordi det ikke er muligt at rekruttere medarbejdere til faste stillinger.

Metode
Konklusionerne er draget på baggrund af interview med fem HR-ledere i den centrale HR-afdeling i hver af de fem regioner.
Forfattere Helle Holt, SFI
Udgivelsesdato 03.10.2018
Udgiver VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Sprog Dansk
E-ISBN 978-87-7119-554-5
Sidetal 21
Publikationsnr.
Kontaktperson

Helle Holt

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 48 E-MAIL hh@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked
emneord: Beskæftigelse

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk