SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Folkeskolereformen - Dokumentation af dataindsamlingen 2014-2016
Hent udgivelsen (4.163 KB)
Del
Notat

Folkeskolereformen - Dokumentation af dataindsamlingen 2014-2016

Del
I 2014 igangsatte Undervisningsministeriet (UVM) et omfattende evaluerings- og følgeforskningsprogram, der skal følge folkeskolereformens implementering. Et vigtigt led i følgeforskningen er en stor spørgeskemaundersøgelse blandt elever, skolens medarbejdere, forældre og skole-bestyrelsesformænd (herefter SB-formænd), der løber fra 2014 til 2018.
Hvert år inviteres respondenter fra udvalgte skoler til at deltage i undersøgelsen. Der er således tale om et panelbaseret datamateriale, hvor man kan følge udvalgte skolers udvikling over tid. Alene i 2014 gennemførte lidt mere end 34.000 respondenter undersøgelsen.
Samlet set dækker spørgeskemaundersøgelsen en række centrale emner for analyse af folkeskolereformen. I dette notat går vi ikke nærmere ind i, hvilke emner dataindsamlingen mere konkret vedrører. Vi henviser her til de publikationer, der allerede foreligger. En oversigt over disse kan findes på emu.dk, der opdateres løbende: Samlet oversigt over publikationer.
Formålet med dette dokument er i stedet at beskrive processen bag dataindsamlingen samt beskrive antallet af besvarelser, muligheder for sammenkoblinger af data fra de forskellige respondentgrupper samt foretage en bortfalds- og repræsentativitetsanalyse. Notatet er ment som en støtte til brugerne af de indsamlede data. Det er ikke tiltænkt at skulle læses fra ende til anden, da der er en lang række gentagelser i gennemgangen af data fra de enkelte år. Notatet skal i stedet ses som et opslagsværk, hvor man kan finde oplysninger om den pågældende dataindsamling, man er interesseret i.
Forfattere Kasper Skou Arendt, SFI
Vibeke Myrup Jensen, SFI
Mette Friis-Hansen, SFI
Maria Keilow Sørensen, SFI
Udgivelsesdato 26.04.2017
Sprog Dansk
Sidetal 77
Publikationsnr.
Kontaktperson

Vibeke Myrup Jensen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 90 E-MAIL vmj@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Skole og uddannelse
emneord: Skole og uddannelse

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk