SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Forberedende tilbud og overgang til ungdomsuddannelse
Hent udgivelsen (1.797 KB)
Del
Rapport

Forberedende tilbud og overgang til ungdomsuddannelse

Del
Forberedende tilbud er tilbud til unge, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og umiddelbart ikke har forudsætningerne for at påbegynde en. Men hvilken betydning har disse tilbud på, at unge går i gang med (og gennemfører) en ungdomsuddannelse efterfølgende? Det ser SFI nærmere på i denne rapport.
En af hovedkonklusionerne er, at det – med det nuværende system – ikke umiddelbart vil have en positiv effekt at udvide ordningen. I hvert fald ikke, hvis målet er at give ikke-uddannelsesparate unge den ballast, de mangler for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.
Der er dog tegn på – omend svage – at det øger de unges chancer for at komme ind på en ungdomsuddannelse, hvis de tager et forberedende forløb på en produktionsskole. Ligeledes kan man ikke afvise, at de forberedende tilbud har en positiv betydning for de unges uddannelsesvalg. Cirka 43 procent af de unge, der har modtaget et forberedende tilbud, er i gang med en ungdomsuddannelse året efter, og 16 procent er videre i beskæftigelse. Det kan dog ikke påvises, at det alene skyldes, at de unge har deltaget i et forberedende tilbud.
SFI-undersøgelsen er baseret på data fra 402.020 unge, der er gået ud af grundskolen i perioden 2005 til 2010. Heraf har 53.907 – svarende til 13 procent – deltaget i minimum ét forberedende tilbud.
Undersøgelsen er bestilt af Undervisningsministeriet.
Forfattere Beatrice Schindler Rangvid, SFI
Vibeke Myrup Jensen, SFI
Sarah Sander Nielsen, SFI
Udgivelsesdato 22.04.2015
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
E-ISBN 978-87-7119- 297-1
Sidetal 102
Publikationsnr. 15:14
Forskningsemne

Denne publikation hører under Skole og uddannelse
emneord: Skole og uddannelse, Ungdomsuddannelse

Projekt

Denne publikation er en del af projektet "Forberedende tilbud og overgang til ungdomsuddannelse"

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk