SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Forebyggende behandlingsprogrammer for unge - et alternativ til anbringelse uden for hjemmet?
Hent udgivelsen (275 KB)
Del
Working paper

Forebyggende behandlingsprogrammer for unge - et alternativ til anbringelse uden for hjemmet?

Del
Der er et stigende socialpolitisk ønske om at opspore og eksperimentere med behandlingsmetoder, der potentielt kan udgøre et alternativ til anbringelser uden for hjemmet. Dette skyldes såvel de stigende udgifter til anbringelser som usikkerheden overfor, om anbringelse uden for hjemmet har de ønskede positive effekter for de børn og unge, der anbringes. Det vil sige, at der er en stigende efterspørgsel fra beslutningstagere og praktikere efter arbejdsmetoder, der kan bevare børn og unge i eget hjem og samtidigt forbedre de sociale forhold i en sådan grad, at det fremmer børnenes udviklingschancer.
Denne udredning belyser gennem eksisterende nordiske og amerikanske forskningsoversigter sådanne behandlingsprogrammer. I overensstemmelse med opgavens formulering fokuseres der i arbejdsnotatet primært på programmer rettet mod større børn/unge med forskelligartede problemer, herunder adfærdsproblemer, antisocial udvikling, psykiske problemer af mere indadvendt karakter, problemer i forhold til skole/uddannelse/arbejde, misbrugsproblemer mv.
Forfattere Sanne Nissen Møller
Tine Egelund
Udgivelsesdato 20.09.2005
Sprog Dansk
Publikationsnr. AP 08:2004
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie
emneord: Børn og unge, Udsatte børn og unge, Foranstaltninger for børn og unge, Anbringelser

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk