SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Forskellige kommunale ansættelsesformer
Hent udgivelsen (891 KB)
Del
Notat

Forskellige kommunale ansættelsesformer

Udbredelse af midlertidige ansættelser

Del
Det overordnede formål med denne undersøgelse er at skabe et fælles vidensgrundlag om forskellige ansættelsesformer på det kommunale område for dermed at bytte fornemmelser og bekymringer til viden. Mere specifikt belyser vi udbredelsen af forskellige ansættelsesformer i kommunerne og de kommunale erfaringer og udfordringer, der er forbundet med brugen heraf.
Forskellige ansættelsesformer1 omfatter mange forskellige former for beskæftigelse, herunder:
* Deltidsansættelser, særligt fokus på små deltidsjob
* Timelønsansættelser
* Tidsbegrænsede/midlertidige ansættelser
* Vikaransættelser
* Honoraraflønnede, freelancere og selvbeskæftigede (enkeltmandsvirksomheder)
* Ansatte uden helårsansættelser.
Det skal bemærkes, at der er overlap mellem de forskellige ansættelsesformer. For eksempel er timelønsansatte og vikaransatte pr. definition tidsbegrænset/midlertidigt ansat. Desuden kan en tidsbegrænset/midlertidigt ansat også være ansat på deltid.
Dette projekt omfatter både en kvantitativ og en kvalitativ del. I dette notat præsenteres de foreløbige resultater af projektets kvantitative del. I denne del er udbredelsen af tidsbegrænse-de/midlertidige ansættelser med særligt fokus på vikaransættelser og andre former for tidsbegrænsede ansættelser belyst.
Forfattere Mona Larsen, SFI
Malene Rode Larsen
Asta Prescott, SFI
Udgivelsesdato 27.10.2017
Sprog Dansk
Sidetal 20
Publikationsnr.
Kontaktperson

Mona Larsen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 75 E-MAIL ml@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked
emneord: Arbejdsmarkedet

Søg på sfi.dk