SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Funktionel Familie Terapi (FFT)
Hent udgivelsen (923 KB)
Del
Notat

Funktionel Familie Terapi (FFT)

Midtvejsevaluering af implementeringen

Del
Denne midtvejsevaluering omhandler den danske implementering af programmet Funktionel Familieterapi (FFT): Et evidensbaseret familieterapeutisk forløb, som tilbydes familier med unge i alderen 11 til 18 år, der fx oplever konflikter mellem forældrene og den unge, kriminel adfærd, skoletræthed, misbrug, kriminalitet og/eller aggressiv adfærd. FFT-behandlingen er målrettet familien, og målet er at ændre familiens uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og derigennem styrke familiens relationer, ressourcer og kontekst. FFT vender sig dermed væk fra individuelle for-klaringer på uhensigtsmæssig adfærd og ser det relationelle samspil som udslagsgivende for et forbedret samspil med familie, kammerater og skole. FFT er en del af Forebyggelsespakken ’Tidlig Indsats – Livslang Effekt’, som er en del af finanslovsaftalen for 2014. Som en del af projektet er seks FFT-teams startet med i alt 10 kommuner involveret.
Denne midtvejsevaluering fokuserer på de processer og faktorer, der har betydning for starten, implementeringen og begyndende drift i de seks nyetablerede FFT-teams. Evalueringen baseres på en indledende parathedsundersøgelse, to fokusgruppeinterview med FFT-teamlederne samt individuelle interviews med Socialstyrelsen, Metodecentret, en FFT-ekspert og fem udvalgte ledere, som har personaleansvar i forbindelse med FFT. Endeligt trækkes der på TYPE-rapporter, som blandt andet giver viden om antal igangværende og afsluttede sager i de enkelte teams. Midtvejsevalueringens resultater kan anvendes til at foretage justeringer i de etablerede teams og som guidelines til fremtidig etablering af nye teams.
Forfattere Malene Lue Kessing, SFI
Christoffer Scavenius Sonne-Schmidt, SFI
Udgivelsesdato 11.11.2016
Sprog Dansk
Sidetal 48
Publikationsnr.
Kontaktperson

Christoffer S. Sonne-Schmidt

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 71 E-MAIL css@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie
emneord: Familie

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk