SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Gennemgående og koordinerende sagsbehandlere
Del
Formidlende artikler

Gennemgående og koordinerende sagsbehandlere

Fremmer de en sammenhængende indsats for ledige, der ikke er klar til et job?

Del
De kommunale jobcentre skal tilbyde ledige med sociale eller helbredsmæssige problemer en gennemgående og koordinerende sagsbehandler i stedet for skiftende sagsbehandlere. Sigtet er, at disse sagsbehandlere fremover skal varetage koordinerende af den samlede indsats, når ledige har sager i jobcentret, socialforvaltningen eller i regionen. Forskellige rapporter har dokumenteret, at manglende koordination er et stort problem. Denne artikel ser på, om den gennemgående og koordinerende sagsbehandler har givet en bedre koordinations af sagerne.
Forfattere Søren Jensen, SFI
Udgivelsesdato 05.01.2018
Publiceret i Social Kritik
Sprog Dansk

Søg på sfi.dk