SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Guide til kommuner ved trivselsmålinger blandt udsatte børn og unge
Hent udgivelsen (165 KB)
Del
Notat

Guide til kommuner ved trivselsmålinger blandt udsatte børn og unge

Del
Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet, at der løbende skal foretages en trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge. Trivselsundersøgelsen skal supplere tal og data fra Danmarks Statistik om anbragte børn og unge og bidrage med dokumentation og viden om anbragte børns trivsel. SFI har gennemført trivselsundersøgelsen blandt anbragte børn og unge i 2014. Kommuner, der selv er interesserede i at udføre en trivselsundersøgelse blandt udsatte børn og unge, kan bruge denne kortfattede inspirationsguide med gode råd og eksempler på væsentlige trivselstemaer, spørgsmål og svarkategorier.
Guiden bygger på erfaringerne fra undersøgelsen ’Anbragte børn og unges trivsel 2014’ (Ottosen m.fl., 2015), der kortlægger, hvordan anbragte 11-17-årige børn og unge trives i forhold til deres anbringelsessted, familie, skole, helbred, fritid og venskaber. Temaerne er belyst ud fra ca. 90 indikatorer, hvoraf en del indgår i guiden.
Forfattere Signe Frederiksen, SFI
Mai Heide Ottosen, SFI
Mette Lausten, SFI
Dines Andersen
Udgivelsesdato 19.09.2016
Sprog Dansk
Sidetal 17
Publikationsnr.
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie
emneord: Udsatte børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk