SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Hørehandicappedes tilknytning og vilkår i forhold til arbejde og uddannelse
Hent udgivelsen (171 KB)
Del
Working paper

Hørehandicappedes tilknytning og vilkår i forhold til arbejde og uddannelse

Tendenser i litteraturen

Del
Paperet er et led i et projekt omkring hørehæmmedes tilknytning og vilkår i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, der udarbejdes af Socialforskningsinstituttet efter anmodning fra Socialministeriet. Formålet med dette litteraturstudie er at gennemgå og diskutere den eksisterende skandinaviske litteratur på området, med henblik på at vurdere behovet for en mere systematisk forskningsbaseret undersøgelse af problemstillingen. Der bliver i paperet fokuseret på såvel døve, døvblevne som hørehæmmede, mens der af praktiske årsager primært vil blive fokuseret på de hørehæmmede i undersøgelsens efterfølgende faser.
Forfattere Thomas Clausen
Udgivelsesdato 05.08.2001
Sprog Dansk
Publikationsnr. AP 08:2001
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Skole og uddannelse, Udsatte grupper
emneord: Handicap, Arbejdsmarkedet, Skole og uddannelse

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk