SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Hvorfor ramte krisen ikke de ældres beskæftigelse i OECD-landene?
Del
Videnskabelig artikel

Hvorfor ramte krisen ikke de ældres beskæftigelse i OECD-landene?

Del
I årene siden årtusindskiftet og fortsat under finanskrisen er beskæftigelsen steget blandt ældre i OECD-landene i modsætning til udviklingen blandt yngre. Vi ser på nogle af forklaringsfaktorerne uddannelse, helbred, jobkarakteristika og reformer på tilbagetrækningsområdet.
Forfattere Mona Larsen, SFI
Peder J. Pedersen, SFI
Udgivelsesmåned Juni 2016
Publiceret i Samfundsøkonomen
Sprog Dansk
Sidetal 7
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Ældres levevilkår
emneord: Arbejdsmarkedet, Ældre

Søg på sfi.dk