SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Implementering af tre misbrugsbehandlinger for udsatte unge
Hent udgivelsen (444 KB)
Del
Notat

Implementering af tre misbrugsbehandlinger for udsatte unge

Del
SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd skal evaluere ”Projekt misbrugsbehandling for udsatte unge”, som løber fra 2011 til 2014. De tre behandlingsmodeller, som indgår i Socialstyrelsens (SOS) ”Projekt misbrugsbehandling for udsatte unge”, er MST-SA (Multi Systemic Therapy Substance Abuse), U-turn og Aarhusmodellen (ÅKM). Dette notat beskriver implementeringen af disse tre misbrugsbehandlingsmodeller til unge under 18 år i perioden medio 2011 til april 2013. Modellerne er blevet implementeret i seks danske kommuner henholdsvis Horsens, Helsingør, Herning, Aarhus, Aalborg og Odense med henblik på dels at undersøge implementeringen, og dels at undersøge effekten af de tre slags behandlinger. Nærværende notat afdækker udelukkende implementeringen af modellerne, som SFI har monitoreret fra projektets opstart medio 2011 og ca. 2 år frem. Implementeringsforskning er et relativt nyt fænomen både i Danmark og internationalt. Dog er der et stigende fokus på, at det er et centralt element for at opnå gode evalueringer (Fixen m.fl., 2005; Fixen m.fl., 2009; Durlak & DuPre, 2008), idet implementeringen af en indsats kan have stor betydning for den effekt, der observeres. Ifølge Durlak og DuPre (2008) er det derfor vigtigt at stille følgende spørgsmål i forhold til implementeringen af en indsats: •Er indsatsen fx implementeret efter hensigten? •Er der behov for tilpasning? Hvordan er kvaliteten? •Er der udfordringer i forhold til medarbejdere eller målgruppe etc.? Implementeringsafdækningen i nærværende projekt er baseret på erfaringsopsamlinger fra nøgleaktører i projektet. Der er således ikke foretaget en kvalitetssikring af implementeringen, men en afdækning af relevante implementeringsspørgsmål defineret på baggrund af ovennævnte implementeringsforskning, modeludvikleres og behandleres udsagn samt modelbeskrivelser. Implementeringsafdækningen sikrer os viden om både de praktiske aspekter af udrulningen af misbrugsbehandlingsmodeller samt potentielle kontekstuelle, organisatoriske eller samarbejdsmæssige udfordringer, som kan være vigtige at kende i forbindelse med både en effektmåling og en eventuel fremtidig implementering. Netop derfor, har vi opsamlet implementeringserfaringer fra de tre misbrugsbehandlingsmodeller (MST-SA, U-turn og ÅKM) i dette notat.
Forfattere Cecilie Dohlmann Weatherall
Tina Termansen
Udgivelsesdato 18.12.2013
Sprog Dansk
Sidetal 53
Publikationsnr.
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie
emneord: Udsatte børn og unge, Børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk