SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Indsatsen under EU’s beskæftigelsesprogrammer
Del
Rapport

Indsatsen under EU’s beskæftigelsesprogrammer

Afsluttende evaluering af Mål 3 og EMPLOYMENT 1994-1999

Del
Den Europæiske Socialfond har i perioden fra 1994 til 1999 gennemført en række arbejdsmarkedsprogrammer. Formålet med programmerne har været at bekæmpe langtidsledigheden og fremme integrationen af særligt udstødningstruede grupper på arbejdsmarkedet.
Socialforskningsinstituttet har fra 1997 til 2000 evalueret indsatsen under to af disse programmer: Mål 3 og EMPLOYMENT. Den afsluttende del af denne evaluering præsenteres i denne rapport. Hovedvægten ligger på en vurdering af programmernenes udmøntning på projektniveau, og der redegøres for programmerne, deltagerne og effekten af indsatsen.
Forfattere Laura Olsen
Jeanette Nygaard Madsen
Britt Rasmussen
Mona Larsen, SFI
Udgivelsesdato 01.05.2000
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 87-7487-638-4
Sidetal 180
Publikationsnr. 00:6
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked
emneord: Arbejdsmarkedet, Beskæftigelse, Inklusion

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk