SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Indvandrerne og det danske uddannelsessystem
Del
Bøger & bogbidrag

Indvandrerne og det danske uddannelsessystem

Del
Uddannelse er en vigtig nøgle til en god og sikker beskæftigelse på det danske arbejdsmarked. Men på trods af et uddannelsessystem med gratis adgang og med gode økonomiske støttemuligheder under uddannelsen er det kun forholdsvis få ikke-vestlige indvandrere, der fuldfører en kompetencegivende uddannelse. Det vil hæmme fremtidens integration på arbejdsmarkedet og i samfundet.

I Indvandrerne og det danske uddannelsessystem analyserer en gruppe forskere under ledelse af forskningschef Torben Tranæs, hvilke barrierer der forhindrer de unge i at drage nytte af de eksisterende uddannelsesmuligheder. Bogen bygger på et forskningsprojekt i Rockwool Fondens Forskningsenhed, og forskerne analyserer bl.a., om det er manglende udbytte af undervisningen i folkeskolen, diskrimination i uddannelsessystemet, manglende interesse og støtte fra deres forældres side eller de unges egne holdninger, der sætter grænser. Og kan det i det hele taget betale sig økonomisk for de unge indvandrere at tage en uddannelse? Bogen giver indledningsvist et overblik over den faktiske uddannelsessituation for gruppen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark.
Forfattere Torben Tranæs, SFI
Jørgen Goul Andersen
Camilla Hvidtfeldt
Bent Jensen
Marie Louise Schultz-Nielsen
Line Vikkelsø Slot
Udgivelsesår 2008
Udgiver Gyldendal
Sprog Dansk
ISBN 978-87-02-03003-7
Sidetal 226
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Samfund og sammenhængskraft, Skole og uddannelse
emneord: Arbejdsmarkedet, Skole og uddannelse, Indvandrere

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk