SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Inklusionspanelet - Statusnotat 1
Hent udgivelsen (6.327 KB)
Del
Notat

Inklusionspanelet - Statusnotat 1

Et forskningsprojekt om inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning.

Del
I dette statusnotat præsenteres centrale resultater fra Inklusionspanelets første spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 9.000 elever i 5. og 7. klasse. Via spørgeskemaundersøgelsen, som blev gennemført i januar 2014, er hovedformålet med notatet at belyse elevernes egne oplevelser af inklusion, herunder både elever med særlige behov og deres klassekammerater.
Nyheder og artikler om denne publikation
Forfattere Mikkel Lynggaard
Mette Lausten, SFI
Udgivelsesdato 01.08.2014
Sprog Dansk
Sidetal 18
Publikationsnr.
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie, Skole og uddannelse
emneord: Skole og uddannelse, Inklusion, Børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk