SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Instrumenter til at måle små børns trivsel
Hent udgivelsen (1.231 KB)
Del
Rapport

Instrumenter til at måle små børns trivsel

Del

Formålet med denne rapport er at identificere, gennemgå og vurdere kvaliteten af instrumenter, der kan anvendes til at måle 0-3-årige børns trivsel i en dansk praksis. Rapporten bygger bl.a. på systematiske søgninger i internationale databaser og giver, baseret på information om instrumenterne, også en anbefaling af, hvilke der er de mest velegnede.
Rapporten er blevet til på foranledning af Socialstyrelsen, som har bedt SFI anbefale et eller flere egnede redskaber til at måle helt små børns trivsel. Hensigten er, at redskaberne kan indgå i Socialstyrelsens samlede oversigt over velegnede validerede instrumenter til det sociale område.
Rapporten peger særligt på tre velegnede instrumenter. De har alle form af spørgeskemaer, der er letlæselige og kan udfyldes af udfyldes af forældre eller andre omsorgspersoner på under 10 min.
De tre redskaber er
1) Ages & Stages Questionnaires: Social-Emotional (ASQ-SE),
2) Devereux Early Childhood Assessment for Infants and Toddlers (DECA-I/T), og
3) Social-Emotional Assessment/Evaluation Measure (SEAM™), Research Edition. -Resumé:  Instrumenter til at måle små børns trivsel 


Socialstyrelsen har bedt SFI om at anbefale et (eller om nødvendigt flere) dansk eller internationalt anvendt instrument, som kan bruges til at måle udviklingen i 0-3-årige børns trivsel i en dansk praksis, og som kan indgå i Socialstyrelsens samlede oversigt over velegnede validerede instrumenter til det sociale område.

Formålet med denne rapport er at finde, gennemgå og vurdere kvaliteten af instrumenter, der bredt kan anvendes til at måle små børns trivsel i en dansk praksis og give en anbefaling af, hvilke instrumenter der er de mest velegnede.

Børns trivsel forstås i denne rapport som børns socio-emotionelle udvikling og omfatter følgende elementer:

  • Opleve, regulere og udtrykke følelser på en passende måde
  • Udvikle tætte relationer til både børn og voksne
  • Udforske og lære


RESULTATER
Overordnet set er det vanskeligt at måle små børns trivsel og udvikling, men vi har fundet flere instrumenter af god kvalitet. På baggrund af vores systematiske søgning og vurdering af instrumenter til at måle 0-3-årige børns socio-emotionelle udvikling vil vi fremhæve følgende tre instrumenter:

  • Ages & Stages Questionnaires: Social-Emotional (ASQ-SE)
  • Devereux Early Childhood Assessment for Infants and Toddlers (DECA-I/T)
  • Social-Emotional Assessment/Evaluation Measure (SEAM™), Research Edition


De tre instrumenter har i udgaverne til 0-3-årige børn 19-36 spørgsmål og kan udfyldes af både forældre og andre omsorgspersoner. Samlet set har alle tre instrumenter en god kvalitet, og alle er velegnede til at måle små børns socio-emotionelle udvikling. Der er dog forskelle, fordele og ulemper ved dem alle.

Vi vurderer, at ASQ-SE er det instrument, der får flest facetter af den socio-emotionelle udvikling med, og som med flere aldersintervaller har meget relevante spørgsmål til alle aldersgrupper. Især hvis det er forældre, der skal udfylde skemaet, mener vi, at ASQ-SE er at foretrække. Hvis man derimod hovedsageligt skal have information fra pædagoger, er SEAM og DECA I/T måske mere velegnede, da de med deres spørgsmålsformuleringer er lettere at udfylde for personer, der ikke er forældre til barnet.

SEAM adskiller sig positivt fra de andre to instrumenter ved at have overskrifter undervejs og eksempler i forlængelse af spørgsmålene. Desuden vil SEAM i løbet af 2015 foreligge i en dansk oversættelse og med danske normer. DECA-I/T kan fremhæves for at have det bedste antal svarkategorier i forhold til at måle progression over tid, ved at have både forældre- og lærernormer samt at være det største samlede system til måling af børns socio-emotionelle udvikling.

Vi kan dermed ikke konkludere, at et af de tre instrumenter er entydigt bedre end de andre. Hvilket instrument man bør vælge i en specifik situation afhænger af, hvad det mere præcist skal bruges til.

PERSPEKTIVER
Fordelen ved at måle trivslen hos de helt små børn er, at man tidligt kan identificere børn med udviklingsmæssige udfordringer, ligesom man bedre kan vurdere, om de indsatser, der er målrettet de helt små børn, faktisk fører til bedre trivsel på længere sigt. Igennem de senere år har vi oplevet en stigende interesse for at måle små børns trivsel, hvilket har medført en efterspørgsel efter egnede instrumenter.

  • De tre anbefalede instrumenter er nemme at anvende både for forældre og praktikere – de er letlæselige og kan udfyldes på omkring 10 minutter.
  • Instrumenterne bygger i forskellig grad på en ressourcefokuseret tilgang, hvilket passer ind i en dansk praksis.
  • Brug af instrumenter, som de her anbefalede, kan bidrage til at give et dækkende billede af et barns socio-emotionelle udvikling – herunder både styrker og svagheder.
  • I denne undersøgelses opstartsfase er kun enkelte instrumenter til de 0-3 årige oversat til dansk. To ud af de tre anbefalede instrumenter er nu ved at blive oversat og vil sandsynligvis blive stillet til rådighed for brug i løbet af 2015-2016.


Rapporten er målrettet fagfolk, der arbejder med børn i alderen 0-3 år. Vi gør opmærksom på, at et kort instrument, som de her anbefalede, ikke kan stå alene, hvis man skal opnå en rigtig god forståelse af et barns trivsel, eller hvis der er bekymring om alvorlige problemstillinger ved barnet. I de tilfælde bør vurderingen suppleres med mere dybdegående instrumenter og andre metoder, som fx observation og struktureret interview, gennemført i forskellige kontekster og under forskellige aktiviteter.

DATAGRUNDLAG
Der er udført en systematisk søgning i internationale databaser, suppleret med andre søgninger. I alt 2.037 artikler er blevet screenet for relevans; heraf er 262 undersøgt nærmere for at finde instrumenter til at måle 0-3-årige børns udvikling. Dette førte til 226 instrumenter, hvoraf 30 er beskrevet nærmere og vurderet. Afslutningsvis er fire instrumenter blevet nøje beskrevet, vurderet og sammenlignet, hvoraf vi anbefaler de tre.

Vurderingen af instrumenterne bygger på spørgeskemaet, manualer, oplysninger fra udgivere og hjemmesider, publiceret materiale om instrumenterne og information fra udviklerne.

Forfattere Maiken W. Pontoppidan, SFI
Nete Krogsgaard Niss
Udgivelsesdato 16.09.2014
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
E-ISBN 978-87-7119-252-0
Sidetal 82
Publikationsnr. 14:17
Kontaktperson

Maiken W. Pontoppidan

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 20 E-MAIL mpo@sfi.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie
emneord: Børn og unge, Teori og metode, Dagtilbud, Udsatte børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk