SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Integration på arbejdsmarkedet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere
Hent udgivelsen (230 KB)
Del
Working paper

Integration på arbejdsmarkedet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

En analyse af chancen for at få vedvarende beskæftigelse blandt langvarige modtagere af kontanthjælp og introduktionsydelse

Del
Det foreliggende arbejdspapir præsenterer resultater af en analyse af et spørgeskema- og registerbaseret datamateriale omfattende omkring 500 langvarige modtagere af kontanthjælp og introduktionsydelse af ikke-vestlig oprindelse. Spørgeskemaoplysningerne blev indsamlet i 2004/2005 i forbindelse med en undersøgelse på Socialforskningsinstituttet af ikke-vestlige indvandreres og efterkommeres beskæftigelsessituation (jf. Møller & Rosdahl, 2006). Arbejdspapiret belyser, hvilke forhold der påvirker chancen for at få vedvarende beskæftigelse blandt langvarige modtagere af kontanthjælp og introduktionsydelse af ikke-vestlig oprindelse.
Forfattere Anders Rosdahl
Udgivelsesdato 30.10.2006
Sprog Dansk
Sidetal 32
Publikationsnr. AP 14:2006
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Samfund og sammenhængskraft
emneord: Inklusion, Etniske minoriteter, Indvandrere, Virksomheder, Beskæftigelse

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk