SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

IPS til flygtninge med traumerelaterede symptomer
Hent udgivelsen (975 KB)
Del
Notat

IPS til flygtninge med traumerelaterede symptomer

Estimat af det forventede økonomiske udbytte

Del
Nyankomne flygtninge i Danmark har en lav beskæftigelsesgrad, og mange af dem lider af traumerelaterede psykiske lidelser. Indsatsen Individual Placement and Support (IPS) har tidligere vist sig at have positive effekter på beskæftigelsen for personer med svære sindslidelser.

Vi har gennemgået forskningslitteraturen om effekterne af IPS. På baggrund af udvalgte studier foretaget i en kontekst, der ligner det danske arbejdsmarked, har vi beregnet den forventede beskæftigelseseffekt af IPS hhv. den sædvanlige beskæftigelsesindsats (SB) for nyankomne flygtninge med traumerelaterede symptomer.

Vi har beregnet de forventede økonomiske resultater for det offentlige ved at tilbyde IPS hhv.den sædvanlige beskæftigelsesindsats til 50 borgere. Vi inddrager omkostninger for de to beskæftigelsesindsatser samt de besparelser, der opstår, når borgere kommer i beskæftigelse, betaler skat og ikke længere modtager ydelser.

Vi har også beregnet forskellen mellem de samlede nettoudgifter for IPS hhv. den sædvanlige beskæftigelsesindsats i et mere konservativt scenario, hvor vi antager at ingen yderligere borgere i IPS-gruppen kommer i job efter de første 18 måneder. I dette mere konservative scenario er udgifterne for IPS omtrent 4,8 mio. kr. lavere end udgifterne for den sædvanlige beskæftigelsesindsats.
Forfattere Anna Amilon, SFI
Udgivelsesdato 17.10.2018
Sprog Dansk
Sidetal 27
Publikationsnr.
Kontaktperson

Anna Amilon

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 14 E-MAIL ame@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked
emneord: Beskæftigelse, Inklusion

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk