SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Kerneelementer og fælleselementer i gruppebostøttemetoder
Hent udgivelsen (3.054 KB)
Del
Notat

Kerneelementer og fælleselementer i gruppebostøttemetoder

En forskningskortlægning og syntese

Del
Dette notat præsenterer resultaterne fra en forskningskortlægning, der giver systematisk overblik over den aktuelt bedste viden om gruppebaserede indsatser til mennesker med sindslidelse, handicap eller alvorlige sociale problemer. I en dansk kontekst er der tale om gruppebostøttemetoder eller gruppebostøttelignende metoder efter servicelovens § 82 og § 85. Forskningskortlægningen er gennemført for Socialstyrelsen.
Forskningskortlægningen er udført med henblik på at identificere såkaldte kerneelementer og fælleselementer i gruppeindsatserne. Kerneelementer dækker her over dele af sociale indsatser, som er nødvendige og samtidig tilstrækkelige til at frembringe et positivt resultat, mens fælleselementer betegner kerneelementer, som har vist sig virksomme på tværs af flere indsatser. Kerneelementerne og fælleselementerne er identificeret med henblik på at understøtte Socialstyrelsens projekt om udvikling af effektiv gruppebostøtte, hvor kommuner, der allerede har iværksat gruppebostøtteforløb, vil få kvalificeret deres indsats ved bl.a. hjælp fra forskningskortlægningen.
Forfattere Didde Cramer Jensen, SFI
Bjørn Christian Viinholt Nielsen, SFI
Udgivelsesdato 23.02.2018
Sprog Dansk
Sidetal 43
Publikationsnr.
Forskningsemne

Denne publikation hører under Udsatte grupper
emneord: Handicap, Teori og metode

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk