SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Kommunal boliganvisning - en analyse af praksis og politik i Københavns Kommune
Hent udgivelsen (440 KB)
Del
Working paper

Kommunal boliganvisning - en analyse af praksis og politik i Københavns Kommune

Del
Dette arbejdspapir består af en kvalitativ analyse af Københavns Kommunes anvisningspolitik og praksis. Arbejdspapiret beskriver de overordnede politiske rammer og præmisser omkring kommunens anvisning af almene boliger til borgere i akut bolignød, samt udviklingen i denne politik over tid. Ydermere beskrives organiseringen af anvisningsarbejdet i kommunen, antallet af anvisninger, samt hvad det er for mennesker kommunen hjælper med at finde en bolig. Endelig forsøges det at belyse hvilke muligheder og barrierer der er for at inddrage private aktører på boligmarkedet i kommunens akutanvisning.
Forfattere Ivan Christensen
Tobias Børner Stax
Udgivelsesdato 17.09.2002
Sprog Dansk
Publikationsnr. AP 14:2002
Forskningsemne

Denne publikation hører under Samfund og sammenhængskraft
emneord: Boligsociale område, Boligsociale indsatser

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk