SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Kort og klart: Bedre overgange for udsatte unge
Hent udgivelsen (1.190 KB)
Del
Kort & Klart

Kort og klart: Bedre overgange for udsatte unge

Del
Dette hæfte opsummerer de væsentligste pointer i SFI’s midtvejsevaluering af efterværnsprojektet ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”.
I hæftet kan du læse om de foreløbige erfaringer med projektet i de fire forsøgskommuner– Fredericia, Gentofte, København og Roskilde – der deltager i projektet. Hvordan har projektet ændret samarbejdskulturen blandt fagpersonerne i kommunen, hvilke positive erfaringer har man gjort sig, og hvor ligger udfordringerne?
Projektet ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse” er iværksat af Socialstyrelsen for satspuljemidler. I projektet afprøves en særligt udviklet samarbejdsmodel, der skal styrke kommunernes arbejde med at skabe gode overgange til voksenlivet for anbragte eller tidligere anbragte unge. Fokus i projektet er at hjælpe de unge videre i uddannelse og beskæftigelse.
Projektet afsluttes i 2015. SFI vil til den tid udgive en slutevaluering af projektet.
Forfattere Stine Tankred Luckow, SFI
Udgivelsesdato 29.08.2013
Sprog Dansk
Sidetal 24
Publikationsnr.
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie
emneord: Børn og unge, Familie, Udsatte børn og unge, Foranstaltninger for børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk