SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Kort og klart: Brug af data i skolen
Hent udgivelsen (3.014 KB)
Del
Kort & Klart

Kort og klart: Brug af data i skolen

Del
Der har været meget fokus på skolebørns læring, trivsel og progression i de seneste år, og med folkeskolereformen er det fokus blevet styrket.
Samtidig implementeres læringsplatforme i alle landets folkeskoler, hvilket giver en ny digital infrastruktur. Læremidler i digital form vinder indpas i stigende omfang, hvilket skaber helt nye typer af digitale spor, der fx kan dokumentere elevernes faglige niveau og deres arbejdsprocesser, herunder samarbejdsrelationer og aktivitetsniveau.
Der er flere data end nogensinde før, som det pædagogiske personale skal forholde sig til, og som samlet bidrager til billedet af elevens faglige progression og sociale trivsel.
Hvis man som lærer eller pædagog vil følge elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling tæt, kræver det, at man har konkret og nuanceret dokumentation for, hvad eleverne laver, og hvordan de klarer sig. Der er kort sagt brug for klare data og redskaber til at give overblik.
Dette hæfte er henvendt til skolens pædagogiske personale, men der er også inspiration at hente for skoleledelse og forvaltning. Målet er at skabe en fælles forståelse af, hvad data i skolen egentlig er, og at inspirere til nye måder at arbejde med data på.
Hæftet bygger på viden fra to rapporter fra projektet "Data om elevernes læring og progression", der har til formål at give videns- og praksisbaserede anbefalinger til, hvordan data om elevernes progression kan indsamles, sammenstilles, vises og understøtte, at danske skoleelever bliver så dygtige, som de kan.
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen og løber frem til udgangen af 2017.
Forfattere Mette Friis-Hansen, SFI
Mette Deding, SFI
Mads Andersen Høg, SFI
Udgivelsesdato 27.01.2017
Sprog Dansk
Sidetal 24
Publikationsnr.
Forskningsemne

Denne publikation hører under Skole og uddannelse
emneord: Skolegang, Skole og uddannelse

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk