SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Kort og klart: Forældre sammen - hver for sig
Hent udgivelsen (1.870 KB)
Del
Øvrige publikationer

Kort og klart: Forældre sammen - hver for sig

Evaluering af et konflikthåndteringsforsøg i Statsforvaltningen

Del
I dag er det næsten lige så normalt at blive skilt som at blive sammen. De fleste forældre kan selv håndtere problemstillingerne, når de går fra hinanden, men for nogle går tin-gene desværre i hårdknude. I de situationer, hvor forældrene ikke kan blive enige om forældremyndigheden, samværet og bopælen, havner sagen i Statsforvaltningen.

Forældre sammen – hver for sig er et satspuljefinansieret projekt, som er blevet tilbudt på forsøgsbasis til skilte forældre (tidligere gifte, tidligere samlevende samt forældre, der har fået børn uden at have boet sammen) i Statsforvaltningens afdelin¬ger i Odense og Aabenraa. Projektet har kørt fra 1. januar 2016 til 31. december 2018, og omkring 3.000 forældrepar har deltaget i dele af eller hele projektet. Hovedformålet med Forældre sammen – hver for sig har været at hjælpe forældrene med at opbygge deres samarbejdsrelation, reducere konfliktniveauet og forbedre deres evne til at støtte deres børn. Et andet formål med indsatsen har været, at færre sager om forældreansvar ender med juridisk behandling i Statsforvaltningen eller ved domstolene.

I dette hæfte kan du læse evalueringen af projektet – herunder hvordan det er opbygget og hovedresultaterne. Hvis du er interesseret i at gå mere i dybden med metode og resultater, kan du læse rapporten ”Forældre sammen – hver for sig. Effektevaluering af et konflikthånd¬teringsforsøg i Statsforvaltningen”.
Forfattere Karen Margrethe Dahl, SFI
Thilde Baden Rasmussen, SFI
Udgivelsesdato 20.12.2018
Sprog Dansk
Sidetal 16
Publikationsnr.
Kontaktperson

Karen Margrethe Dahl

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 39 E-MAIL kmd@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie
emneord: Børn og unge, Familie, Skilsmisse

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk