SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Kort og klart: Hjemvendte Soldater
Hent udgivelsen (1.523 KB)
Del
Kort & Klart

Kort og klart: Hjemvendte Soldater

Del
Godt 26.000 danske mænd og kvinder har været udsendt som soldater på internationale missioner mellem 1992 og 2009. Eksjugoslavien, Irak og Afghanistan er blandt de steder, hvor Danmark har været militært til stede i perioden.
Hvad har det betydet for de danske soldater at være udsendt? Hvem er de mennesker, Danmark vælger at sende i krig, og hvordan påvirker oplevelserne i felten dem? Det har Soldaterlegatet bedt SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, om at undersøge. Resultatet foreligger nu i form af seks rapporter, udgivet fra 2010 til 2012. Dette hæfte præsenterer kort forskningsprojektets konklusioner.
Forfattere Stéphanie Vincent, SFI
Trine Jørgensen
Udgivelsesår 2012
Sprog Dansk
Sidetal 40
Publikationsnr.
Forskningsemne

Denne publikation hører under Samfund og sammenhængskraft
emneord: Velfærdssamfundet, Levevilkår, Samfundsdeltagelse

Søg på sfi.dk