SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Kort og klart: Kortlægning af indsatser mod ungdomskriminalitet
Hent udgivelsen (607 KB)
Del
Kort & Klart

Kort og klart: Kortlægning af indsatser mod ungdomskriminalitet

Del
Dette hæfte præsenterer kort resultaterne af rapporten ”Systematic Review of Youth Crime Prevention Interventions” (SFI-rapport 13:11), som SFI har udarbejdet for Det Kriminalpræventive Råd.
I rapporten kortlægges en række indsatser til forebyggelse af ungdomskriminalitet. Indsatserne er alle målrettet 12-17 årige, og er blevet evalueret ved brug af interventions- og kontrolgrupper med fokus på, hvor meget indsatserne har mindsket kriminalitet og uroskabende adfærd blandt de unge. De fleste indsatser er fra USA.
Kortlægningen er begrænset til indsatser, som er evalueret mellem 2008 og 2012. I analysen indgår i alt 56 evalueringer. Kortlægningen er tænkt som et supplement til den eksisterende viden præsenteret i Ungdomskommissionens betænkning i 2008.
I dette hæfte kan du læse om:
- Kortlægningens overordnede resultater
- En kort gennemgang af de seks indsatstyper og de enkelte indsatser
Forfattere Celie Manuel
Trine Jørgensen
Udgivelsesdato 01.03.2015
Sprog Dansk
Sidetal 28
Publikationsnr.
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Udsatte grupper
emneord: Børn og unge, Udsatte børn og unge, Kriminalitet, Marginalisering, Familiebaggrund, Social arv

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk