SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Kort og klart: Rummelighed i praksis
Hent udgivelsen (1.167 KB)
Del
Kort & Klart

Kort og klart: Rummelighed i praksis

Forudsætninger for gode inklusionsforløb på kommunale arbejdspladser

Del
Hvilke forhold er afgørende for, at et inklusionsforløb på en kommunal arbejdsplads bliver en succes? Hvordan skaber man de bedste forudsætninger for, at forløbet har opbakning fra ledelse og kolleger, beriger alle parter og ikke mindst bringer den inkluderede tættere på arbejdsmarked eller uddannelse?

Det er emnet for dette hæfte. Hæftet er bestilt af KL og Forhandlingsfællesskabet og bygger på en undersøgelse udført af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

I det følgende deler nøglepersoner i 3 kommuner ud af deres erfaringer med, hvordan man etablerer gode inklusionsforløb. Blandt de interviewede er kommunale direktioner, HR-afdelinger, HMU-formandsskaber, tillids- og
fællestillidsrepræsentanter, ledelse på arbejdspladser, kolleger og de inkluderede selv (se også boks her på siden).

Formålet med hæftet er at inspirere kommunale aktører, der gerne vil arbejde med gode inklusionsforløb som fx virksomhedspraktik, løntilskudsforløb eller fleksjob. Hæftet giver en række pejlemærker til, hvordan man – både centralt i kommunen og lokalt på arbejdspladserne – kan sætte rammer, der sikrer et godt forløb for alle parter.
Forfattere Helle Holt, SFI
Trine Jørgensen
Udgivelsesdato 20.03.2017
Sprog Dansk
Sidetal 24
Publikationsnr.
Kontaktperson

Helle Holt

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 48 E-MAIL hh@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked
emneord: Inklusion, Fleksjob

Projekt

Denne publikation er en del af projektet "Den gode arbejdspladsinklusion for personer med udfordringer"

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk