SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Kort og klart: Udsættelse af lejere
Hent udgivelsen (2.783 KB)
Del
Kort & Klart

Kort og klart: Udsættelse af lejere

Kommunale forskelle og udvikling 2007-13

Del
At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden, flyttemænd, politi og en låsesmed møder fysisk op på bopælen og sætter lejeren ud af boligen, som tømmes for indhold, hvorpå låsen skiftes ud. Lejeren har derfor ikke længere adgang til boligen.
Når det kommer så vidt, er det afslutningen på en fogedsag, der typisk skyldes, at lejeren af boligen ikke har betalt sin husleje og længe har været bagud med betalingen. Udlejer – fx en boligorganisation – har derfor begæret lejeren sat ud af sin bolig. I de fleste tilfælde ender en fogedsag med en løsning på lejerens huslejerestance, men flere end hver fjerde fogedsag ender med en såkaldt effektiv udsættelse.
Hvor mange fogedsager og effektive udsættelser er der egentlig tale om på landsplan? Bliver der flere eller færre over årene? Hvilke kommuner har mange sager, og hvilke har få, og hvorfor er der forskelle mellem kommunerne? Hvem er det typisk, der bliver sat ud af deres bolig, hvem er i risiko for det, og hvad kan man gøre for at forebygge udsættelser?
Dette hæfte giver et overblik over svar på de ovennævnte spørgsmål ved at præsentere hovedresultaterne af SFI-rapporten Udsættelser af lejere – udvikling og benchmarking. Rapporten og hæftet er udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Forfattere Gunvor Christensen, SFI
Carsten Wulff, SFI
Udgivelsesdato 04.05.2015
Sprog Dansk
Sidetal 24
Publikationsnr.
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Samfund og sammenhængskraft
emneord: Boligsociale område, Velfærdssamfundet, Kontanthjælp

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk