SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Kriminalitet blandt unge og voksne, der har mistet en forælder i barndommen eller ungdommen
Hent udgivelsen (358 KB)
Del
Notat

Kriminalitet blandt unge og voksne, der har mistet en forælder i barndommen eller ungdommen

Del
At miste en forælder tidligt i livet kan både på kortere og længere sigt have store konsekvenser for et barn, der vokser op. En række studier har vist, at børn der har oplevet, at en forælder er død i løbet af deres barndom eller ungdom, klarer sig ringere end andre børn i forhold til en lang række udviklingsudfald. De har eksempelvis ringere skolepræstationer, hyppigere forekomst af psykiske problemer som depression, selvmordsforsøg og anden selvskadende adfærd. Forældrenes død er således associeret med ringere livskvalitet og livsmuligheder for det enkelte barn med negative konsekvenser for samfundsøkonomien generelt til følge.
Dette notat belyser sammenhængen mellem at opleve tabet af en forælder tidligt i livet og lovovertrædelser begået som ung voksen. Notatet er baseret på registerdata for hele årgang 1984 og deres forældre. Notatet analyserer, hvor mange børn og unge fra årgangen, der mistede en forælder fra fødslen til og med det kalenderår, hvor de fyldte 20 år, altså i perioden 1984-2004. Tabet af en forælder sammenholdes med, hvor stor en del af årgangen, der er sigtet for lovovertrædelser, fra de har passeret den kriminelle lavalder til og med det kalenderår, hvor de runder 30 år (1999-2014).
Nyheder og artikler om denne publikation
Forfattere Lajla Knudsen
Udgivelsesdato 06.04.2017
Sprog Dansk
Sidetal 20
Publikationsnr.
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft
emneord: Kriminalitet, Familie, Børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk