SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Kvalitet gennem brugerindflydelse
Hent udgivelsen (343 KB)
Del
Rapport

Kvalitet gennem brugerindflydelse

Del
Der tales meget om, at brugerne skal have en mere aktiv rolle i den sociale service. Kommunerne er ansvarlige for det sociale område og har derfor mulighederne for at forsøge sig frem med brugerindflydelse og brugermedvirken. Trods decentraliseringen er der dog stadigvæk et folketing og en socialminister, som har mulighed for at præge udviklingen. Lovgivning er ikke den eneste metode hertil. Styring er andet end rammer og direktiver, opmærksomheden rettes mod de muligheder, der er, for at påvirke på bløde måder med støtte i indhold og filosofi. Kvalitetsprogrammet omfatter forsøg i atten kommuner og amter på fire forskellige sociale områder, Hvor man støttet af indbyrdes samarbejde og konsulenter forsøger sig frem med at give brugerne indflydelse på udformningen af servicen. Og der sker noget. Brugerne har en mening, som undertiden flytter personalet, når dette konfronteres med den. Man bliver opmærksom på forhold, hvor der lige så godt kan tages hensyn til brugerne, og ikke mindst på at det i sig selv betyder noget for forholdet mellem bruger og myndighed, at der er fora, hvor brugernes holdninger formuleres.
Forfattere Steen Bengtsson
Udgivelsesdato 28.08.1997
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 87-7487-582-5
Sidetal 144
Publikationsnr. 97:27
Forskningsemne

Denne publikation hører under Samfund og sammenhængskraft, Udsatte grupper
emneord: Udsatte grupper, Ledelse, Samfundsdeltagelse, Levevilkår

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk