SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Kvinder i byggefag.

En interviewundersøgelse.

Del
Denne rapport sætter fokus på kvinder i mandsdominerede byggefag.
Undersøgelsen viser, at kvinderne generelt trives i deres fag, men at de møder nogle udfordringer, som er relateret til deres køn. De skal ofte yde en ekstra indsats for at bevise, at de kan magte det ofte fysisk krævende arbejde. Og de skal kunne tåle en hård tone, der kan være rå og kønskrænkende. Graviditet, barsel og børn kan også skabe nogle udfordringer. Især kan kvinderne have svært ved at få afleveringen af børn i daginstitution til at gå op med de meget tidlige mødetider.
Selvom kvinderne er en minoritet på deres arbejdspladser, har de ofte en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet, da de kan være med til at gøre det mere legitimt at tage hensyn til sin fysik og bruge hjælpemidler til de tunge løft.
Undersøgelsen bygger på interview med 30 kvinder, der enten er i gang med eller har afsluttet udvalgte byggefaglige uddannelser, fx snedkere, tømrere, murere.
Undersøgelsen er bestilt og finansieret af fagforbundet 3F.

RESUMÉ:  KVINDER I BYGGEFAG. EN INTERVIEWUNDERSØGELSE 


Denne undersøgelse handler om kvinder i byggefag. Undersøgelsen bygger på interview med 30 kvinder, der er uddannet i fag som tømrer, murer, snedker m.v. – fag, som alle er meget dominerede af mænd. Ud fra disse interview belyser vi kvindernes erfaringer i deres fag med særlig fokus på betydningerne af, at de her er en klar kønsmæssig minoritet.

Kvindernes udgangspunkter for at vælge deres fag varierer: Nogle kommer selv fra håndværkerfamilier, mens andre vælger familiemæssigt utraditionelt ud fra stærke personlige ønsker om at komme ind i byggefagene. En del af kvinderne har andre uddannelser bag sig, før de går ind i byggefagene, og de er således ofte ældre end deres mandlige kolleger.

Undervejs i deres uddannelse og i deres efterfølgende arbejdsliv oplever kvinderne ofte, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om de kan magte deres fag – når de nu er kvinder. Denne skepsis kan både gøre det vanskeligt for kvinderne at finde praktikpladser og efterfølgende give problemer med at komme i beskæftigelse. På arbejdspladserne oplever kvinderne også at skulle bevise, at de er ”en af gutterne”, herunder at de fysisk magter de tungere dele af det håndværksmæssige arbejde. Som kønsmæssig minoritet må de også ”tåle” en tone, der til tider kan være ganske rå og kønskrænkende.

Kvinderne beskriver dog også, at de med deres utraditionelle fagvalg møder positiv respons og bliver opfattet som ”seje kvinder”, og at de – efter at have bevist deres fysiske og faglige færdigheder – bliver accepteret af deres kolleger og foresatte. Det kan danne basis for mange positive oplevelser i et arbejdsliv, hvor der kan være god plads til selvstændighed, kammeratskab og humor.

I kvindernes fortællinger spiller arbejdsmiljø en central rolle, og undersøgelsen indikerer, at kvindernes tilstedeværelse kan have en positiv indvirkning på de pladser, de befinder sig på. Deres tilstedeværelse her kan legitimere en bedre tone, som medfører, at det bliver mere acceptabelt at tage hensyn til sin fysik. Sidstnævnte kan være med til at bringe arbejdspladsernes kultur mere på linje med gældende regler for godt arbejdsmiljø.

I forbindelse med graviditet, barsel og børn viser undersøgelsen, at de offentlige pasningsinstitutioners åbningstider kan skabe problemer for kvinderne, da åbningstiderne passer dårligt sammen med håndværkeres tidlige mødetider. Idet interviewene viser, at kvinderne bærer meget af ansvaret for at få deres børn passet, kan dette være med til at presse nogle kvinder ud af deres fag.

Endelig viser undersøgelsen, at flere af de interviewede kvinder også af andre grunde enten overvejer at forlade deres fag eller allerede havde gjort det på interviewtidspunktet. Det kan skyldes såvel frygtet som reel fysisk nedslidning, men det kan også udspringe af ønsker om at uddanne sig videre og vanskeligheder med at finde beskæftigelse i fag, hvor de som kvinder stadig den dag i dag kan blive mødt med undren og skepsis.

 

Nyheder og artikler om denne publikation
Forfattere Anika Liversage, SFI
Louise Leelo Knudsen
Udgivelsesdato 31.08.2011
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 978-87-7119-031-1
E-ISBN 978-87-7119-032-8
Sidetal 131
Publikationsnr. 11:27
Kontaktperson

Anika Liversage

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 57 E-MAIL ani@sfi.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked
emneord: Arbejdsmarkedet, Kompetencer

Søg på sfi.dk