SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Lærere og pædagogers oplevelse af den længere og mere varierede skoledag i folkeskolereformens fjerde år
Hent udgivelsen (1.841 KB)
Del
Rapport

Lærere og pædagogers oplevelse af den længere og mere varierede skoledag i folkeskolereformens fjerde år

Kortlægning, 2018

Del
Flere lærere og pædagoger end tidligere oplever, at understøttende undervisning i høj grad fremmer elevernes læring, og flere lærere samarbejder med kolleger om undervisningen. Det viser fjerde og sidste statusrapport, som beskriver lærernes og pædagogernes oplevelse af folkeskolen efter reformen.

Baggrund:
I forbindelse med reformen igangsatte Undervisningsministeriet et omfattende evaluerings- og følgeforskningsprogram. Programmet skal løbende videreformidle erfaringerne med implementeringen og de umiddelbare virkninger af reformen til skolerne, kommunerne, politikerne og andre interessenter.

Følgeforskningsprogrammet bygger på systematisk dataindsamling blandt elever, lærere, pædagoger, skoleledere forældre og skolebestyrelsesformænd på udvalgte skoler samt forvaltning og udvalgsformænd i alle kommuner.

Denne rapport er en del af følgeforskningsprogrammet. Formålet med rapporten er at undersøge lærere og pædagogers oplevelse og implementering af de forskellige reformelementer i den længere og mere varierede skoledag, herunder om der er sket ændringer over tid fra 2014-2018. Rapporten er den sidste statusafrapportering ud af de fire, der er udkommet siden 2015.

Konklusion/resultater:
• Der foregår mere samarbejde og sparring mellem lærerne og deres kolleger end tidligere. To ud af tre lærere diskuterer i høj grad deres undervisning med kolleger. Det er en fremgang på 8-11 procentpoint fra 2015 til 2018.
• Pædagogerne inddrages i nogen grad i samarbejdet om undervisningen, og de har en større oplevelse af, at deres arbejde bliver anerkendt af ledelsen. I 2018 er denne anerkendelse på niveau med 2014 efter et fald i reformens første år.
• En større andel af lærere og pædagoger mener, at understøttende undervisning (UUV) i høj grad fremmer elevernes læring. Blandt lærere og pædagoger i indskolingen er denne andel fx steget fra 26 procent i 2016 til 35 procent 2018.
• Den længere skoledag synes i store træk ikke at være blevet meget mere varieret nu end før reformen, når vi ser på et udsnit af lærernes undervisningspraksis. Men der er fortsat et stort fokus på faglighed og trivsel, uanset klassetrin.

Metode:
Konklusionerne bygger på beskrivende analyser af de spørgeskemaer, der er udsendt til dansk- og matematiklærere samt pædagoger og børnehaveklasseledere på omkring 250 skoler i perioden 2014-2018.
Forfattere Vibeke Myrup Jensen, SFI
Peter Rohde Skov, SFI
Emil Thranholm, SFI
Udgivelsesdato 13.12.2018
Udgiver VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Sprog Dansk
E-ISBN 978-87-7119-564-4
Sidetal 110
Publikationsnr.
Kontaktperson

Vibeke Myrup Jensen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 90 E-MAIL vmj@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Skole og uddannelse
emneord: Skole og uddannelse

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk