SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Lovende integrationsindsatser for børn og unge – 15 konkrete eksempler
Hent udgivelsen (3.652 KB)
Del
Kort & Klart

Lovende integrationsindsatser for børn og unge – 15 konkrete eksempler

Del
Et nyt inspirationskatalog beskriver 15 integrationsindsatser, der er målrettet børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, og som har vist gode resultater. De 15 indsatser vurderes til at være de mest lovende af i alt 81 indsatser, som VIVE har kortlagt i en ny rapport. Målet med kataloget er at skabe overblik over den bedste viden på området og at inspirere kommuner og praktikere i deres arbejde.

Baggrund:
Indsatser for at integrere børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund synes ikke i tilstrækkelig grad at ramme rigtigt i forhold til børnene og de unges udfordringer. På flere områder halter børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund nemlig stadig efter deres jævnaldrende og opnår dermed heller ikke de samme livschancer.
Derfor har Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) bedt VIVE foretage en kortlægning af lovende integrationsindsatser for børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, som skal skabe større viden på området og give inspiration til ministeriets, kommunernes og praktikeres arbejde med integration af børn og unge.
VIVE har også udarbejdet et inspirationskatalog på baggrund af kortlægningen. Målet med kataloget er at inspirere kommuner og praktikere og give dem et overblik over den bedste viden på området.

Resultater:
Inspirationskataloget beskriver de 15 mest lovende integrationsindsatser rettet mod børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, som vil være mulige at gennemføre i Danmark. De 15 indsatser er udvalgt af i alt 81 studier af integrationsindsatser, hvoraf størstedelen er gennemført i udlandet.
Vi ved, at børn og unges integration kan være udfordret på væsentlige områder som:
• Uddannelse og sproglig udvikling
• Familiepraksis
• Fysisk og psykisk sundhed og trivsel
• Kulturel tilpasning og etnisk identitet.
Kataloget indeholder imidlertid kun indsatser på fire af områderne, da vi ikke har vurderet nogen indsatser i forhold til fysisk sundhed som lovende.

Anbefalinger:
Kataloget indeholder anbefalinger og inspiration til at prioritere, tilrettelægge og udføre hver enkelt af de 15 integrationsindsatser.

Metode:
De 15 lovende indsatser er udvalgt på baggrund af traditionel litteratursøgning blandt forskningsstudier. Litteratursøgningen resulterede i første omgang i 81 studier af integrationsindsatser, som er kvalitetsvurderet efter en række kriterier.
Resultatet af kvalitetsvurderingen er de 15 indsatser i kataloget. Alle 15 indsatser har pålidelige resultater, er relevante og er mulige at overføre til danske forhold med større eller mindre tilpasning.
Forfattere Rikke Fuglsang Olsen, SFI
Kira Solveig Larsen, SFI
Gladis Johansson, SFI
Anika Liversage, SFI
Udgivelsesdato 10.10.2018
Sprog Dansk
Sidetal 32
Publikationsnr.
Kontaktperson

Anika Liversage

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 57 E-MAIL ani@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Skole og uddannelse
emneord: Skole og uddannelse, Integration, Udsatte børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk