SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Måling af inklusion
Hent udgivelsen (847 KB)
Del
Notat

Måling af inklusion

En survey

Del
Det fremgår af Handicappolitisk handlingsplan 2013, ”Et samfund for alle”, at regeringen løbende ønsker at dokumentere og følge op på inklusionen af mennesker med handicap ved at måle udviklingen på tre centrale områder: Uddannelse, beskæftigelse og medborgerskab. Formålet er at kunne følge realiseringen af regeringens målsætninger om bedre inklusion af mennesker med handicap.
Denne måling af inklusion bygger på SHILD, der er et satspuljefinansieret projekt, der - forudsat fornyet bevilling - kan gennemføres hvert fjerde år, næste gang i 2016/17. Denne måling er foretaget på tal fra den seneste undersøgelse fra 2012/13. I 2014/2015 suppleres SHILD-undersøgelse med en mindre undersøgelse, hvormed der vil være en undersøgelse hvert andet år. Dette beskrives nærmere sidst i notatet.
Forfattere Malene Damgaard
Steen Bengtsson
Udgivelsesdato 01.12.2014
Sprog Dansk
Sidetal 35
Publikationsnr.
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie, Skole og uddannelse
emneord: Skole og uddannelse, Børn og unge, Inklusion

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk