SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

NVivo 11
Hent udgivelsen (1.436 KB)
Del
Notat

NVivo 11

Et analyseredskab til kvalitativt data – en introduktion

Del
Denne guide introducerer dig til en række kommandoer, som gør det muligt for at dig at navigere i analyseprogrammet NVivo. NVivo er særligt nyttigt til at transskribere og kode kvalitativt empiri.
Guiden lærer dig blandt andet at oprette, åbne og gemme et projekt. Derudover lærer du at impor-tere lyd- og tekstfiler, analysere tekststykker, oprette forskningsdagbog etc.
Om end hovedfokus i NVivo er kvalitativ dataanalyse, så bistår programmet også med redskaber, som gør det muligt at flette kvalitativt data sammen med andre former for data, fx kvantitativt data (mixed method).
Denne manual har to indholdskapitler: I kapitel 2 præsenteres NVivo som arbejdsplads, dvs. be-skriver brugerflade m.m. samt de mest grundlæggende handlinger i NVivo. I kapitel 3 introduceres du til de mere analyserende redskaber, som NVivo tilbyder. De gælder kodning, søgninger og kvalifikationer.
Formålet med guiden er at give en konkret introduktion til, hvordan du kan tilgå de forskellige funk-tioner i NVivo. Det gælder særligt transskribering og kodning. Derudover forsøger vi igennem bil-leder at visualisere de forskellige handlinger.
Forfattere Mikkel Giver Kjer, SFI
Julie Schou Nicolajsen, SFI
Udgivelsesdato 11.10.2017
Sprog Dansk
Sidetal 31
Publikationsnr.
Kontaktperson

Mikke Giver Kjer

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 19 E-MAIL mgk@vive.dk

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk