SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Pædagogers identifikation af socialt udsatte børn
Hent udgivelsen (420 KB)
Del
Øvrige publikationer

Pædagogers identifikation af socialt udsatte børn

Paper 4

Del
Paperet vil på baggrund af 10 fokusgruppeinterviews med pædagoger i forskellige daginstitutioner belyse, hvordan pædagoger i deres daglige arbejde identificerer socialt udsatte børn. Formålet med dette paper er for det første at udpege, hvilke tegn pædagoger i deres hverdag finder bekymrende i forhold til socialt udsatte børn. For det andet vil paperet belyse, hvilken betydning antallet af socialt udsatte børn i daginstitutionen har for identifikationen af socialt udsatte børn, såvel som den pædagogiske indsats overfor børnene. For det tredje er formålet at belyse, hvordan viden og samarbejdsrelationer har betydning for identifikationen, såvel som pædagogernes handlemuligheder overfor socialt udsatte børn.
Forfattere Tea Torbenfeldt Bengtsson, SFI
Udgivelsesdato 08.11.2007
Sprog Dansk
Sidetal 62
Publikationsnr. 12:2007
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie, Udsatte grupper
emneord: Udsatte børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk