SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Pardannelse blandt etniske minoriteter i Danmark
Hent udgivelsen (1.648 KB)
Del
Rapport

Pardannelse blandt etniske minoriteter i Danmark

Del
Hvor meget indflydelse har de etniske minoritetsunge i Danmark på, hvem de skal giftes med? I hvilken udstrækning forekommer der tvangsægteskaber? Og hvad er de unges - og deres forældres - holdninger til kærlighedsægteskabet? Denne undersøgelse viser, at etniske minoritetsunge ikke adskiller sig så væsentligt fra unge danskere i deres holdning til kærester og pardannelse. Meget tyder på, at de etniske minoriteter gradvist lader sig påvirke af de danske værdier og normer - at de efterhånden bliver integreret i den danske kultur. Forfatterne giver ud fra interview og spørgeskemabesvarelser en beskrivelse af såvel faktuelle som mere holdningsprægede forhold. Derudover giver de nogle anbefalinger til, hvordan bl.a. en øget indsats i forhold til at fremme dialogen mellem de unge og deres forældre kan øge forældrenens forståelse for de værdier, de unge får gennem deres sociale netværk i majoritetsbefolkningen. Dermed vil yderligere integration kunne opnås.
Forfattere Garbi Schmidt
Vibeke Jakobsen, SFI
Udgivelsesdato 01.05.2004
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 87-7487-751-8
Sidetal 250
Publikationsnr. 04:09
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft
emneord: Etniske minoriteter, Integration, Efterkommere, Familiebaggrund, Familiemønstre, Familie

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk