SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

PISA Etnisk 2005
Del
Bøger & bogbidrag

PISA Etnisk 2005

Kompetencer hos danske og etniske elever i 9. klasser i Danmark 2005

Del
Halvdelen af alle indvandrerbørn gennemfører ikke en uddannelse ud over grundskoleniveau.
60% af de indvandrerbørn, der påbegynder en erhvervsuddannelse, færdiggør den aldrig.
På baggrund af disse dystre kendsgerninger besluttede Rockwool Fonden at gennemføre en særskilt runde af PISA-undersøgelsen, hvor skoler med en høj forekomst af elever med anden etnisk baggrund indgår. I tre tidligere PISA-undersøgelser, der blev foretaget i 2000, 2003 og 2006, var andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk mindre end 5%, hvilket umuliggjorde sikre resultater for denne elevgruppes vedkommende, hvilket nærværende undersøgelse råder bod på.
3.974 9. klasse-elever på 112 danske skoler (hvilket svarer til hver fjerde ikke-vestlige elev i 9. klasse) har medvirket i PISA Etnisk. Gennem oversampling af skoler med mange etniske elever øges mulighederne for at få pålidelige resultater, ligesom undersøgelsen er blevet suppleret med ekstra information vedrørende forældrenes tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.
Undersøgelsen konkluderer, at indvandrerbørn helt generelt opnår mærkbart lavere score end danske børn i både læsning, matematik og naturfag. Men også af en moderat ­ i modsætning til meget høj ­ koncentration af ikke-vestlige elever i klassen ikke ser ud til at hæmme indlæringen.
PISA Etnisk 2005 er udarbejdet af Rockwool Fondens Forskningsenhed i samarbejde med det danske PISA Konsortium og Handelshøjskolen i Århus.
Forfattere Niels Egelund
Torben Tranæs, SFI
Udgivelsesår 2008
Udgiver Syddansk Universitetsforlag
Sprog Dansk
ISBN 978-87-7674-259-1
Sidetal 164
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Skole og uddannelse
emneord: Integration, Skolegang, Børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk