SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Projekt Fællesskab & Frivillighed
Hent udgivelsen (809 KB)
Del
Notat

Projekt Fællesskab & Frivillighed

Evaluering af udbredelse og forankring af Fællesskab & Frivillighed blandt boligafdelinger og beboere. Hvad har vi lært?

Del
Dette evalueringsnotat har til formål at samle op på erfaringer og resultater af DAB’s udbredelse og forankring af projekt Fællesskab & Frivillighed. Tidligere er projektets pilotfase blevet evalueret, og der foreligger et notat ”Forsøg på at udvikle civilsamfundet i almene boliger – pilotfasen”

DAB er lykkedes med at udbrede projekt Fællesskab & Frivillighed til boligafdelinger, hvor der er en motivation og lyst til at udvikle og fastholde fællesskab blandt beboerne. I boligafdelinger, hvor Fællesskab & Frivillighed har indledt et samarbejde med bestyrelsen og andre aktive beboere, er vurderingen, at DAB har været dygtige til at formidle projektideen som en mulighed og som en inspiration for boligafdelingerne. Afdelingerne oplever, at de har fået hjælp og gode ideer til at udvikle deres fællesskab, at de i nogen udstrækning har fået sat nye aktiviteter i stand, samt at beboere har fået flere muligheder for at mødes og indgå i et socialt samvær. De udviklede samtalekort fremhæves som et særdeles godt redskab for at igangsætte en dialog lokalt om Fællesskab & Frivillighed. Ligeledes fremhæves den årlige Frivilligdag i oktober (afholdt 2015, 2016 og 2017) som et godt netværksskabende arrangement og som en god ramme for at få ny viden og inspiration.

De boligafdelinger, der har været i berøring med projekt Fællesskab & Frivillighed vurderer overordnet, at de har et godt fællesskab i deres boligafdelinger, og at fællesskabet er åbent for alle beboere. Det er dog vigtigt, at det fællesskab, der eksisterer, kan rumme og tilbyde social samhørighed til de, der har behov, og som efterspørger. Den lokale udfordring er at finde frem til de beboere, der kan have lyst til et fællesskab, men som ikke selv er udfarende, og som måske skal opfordres til at deltage. Fremadrettet kan DAB overveje om, og hvordan boligafdelingerne kan støttes i at få fat i de mere usynlige beboere, således at de bliver inddraget i eksisterende fællesskaber.

Generelt vurderer boligafdelingerne, at der godt kunne være flere sociale aktiviteter, der kunne tiltrække flere beboere og måske beboere, der ikke typisk deltager i sociale arrangementer. I den sammenhæng angiver boligafdelingerne, at de mangler inspiration til nye og flere aktiviteter, og at de kun i nogen grad har fået inspiration fra projektet til nye aktiviteter. Boligafdelingerne er særligt begejstrede for de såkaldte forårspakker, og de efterlyser flere af disse pakker som inspiration til nye aktiviteter.

Boligafdelingerne vurderer, at flertallet af beboerne i mindre grad er engageret i aktiviteter i boligafdelingen. Der er således et potentiale for at øge frivilligheden blandt beboerne. Det er dog afgørende, at der gives plads til at være frivillig både som en længerevarende aktivitet og som en ad-hoc-aktivitet. På den måde er der lokalt gode erfaringer med at inddrage beboere som frivillige. Nogle boligafdelinger fremhæver, at det kunne være en stor hjælp for dem, hvis DAB bidrog med at udarbejde køreplaner for afholdelse af forskellige typiske sociale aktiviteter, så de frivillige hurtigt kan få et overblik over de forskellige opgaver, der er forbundet med en aktivitet. Ligeledes efterlyser boligafdelingerne en større mulighed for at inspirere hinanden med gode aktiviteter, og de efterlyser muligheden for at blive inspireret.

På baggrund af analysen fremkommer følgende anbefalinger:
- Videreudvikling af samtalekort med en opstartsstrategi/pakke med forskellige øvelser, som kan anvendes på beboermøder til igangsættelse af ideudvekslingen blandt beboerne.
- Løbende forsyning af afdelingerne med forskellige inspirationspakker, der kan være med til at styrke, fastholde og skabe nyt liv i de frivillige aktiviteter.
- Udarbejdelse af prædefinerede arbejdsopgaver inden for typiske sociale aktiviteter, således at eksempelvis fællesspisningsaktiviteter har en standardstruktur at læne sig op ad og eventuelt selv kan udbygge og justere på.
- Udarbejdelse af materiale til, hvordan boligafdelinger kan række ud efter beboere, der står uden for fællesskaber.
Forfattere Gunvor Christensen, SFI
Udgivelsesdato 15.03.2018
Sprog Dansk
Sidetal 27
Publikationsnr.
Kontaktperson

Gunvor Christensen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 15 E-MAIL guc@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Samfund og sammenhængskraft
emneord: Frivilligt arbejde, Boligsociale område

Projekt

Denne publikation er en del af projektet "Udvikling af civilsamfundet i den almene sektor"

Søg på sfi.dk