SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Salg af almene boliger og boligsituationen for lav-indkomstgrupper
Hent udgivelsen (240 KB)
Del
Working paper

Salg af almene boliger og boligsituationen for lav-indkomstgrupper

Del
I dette arbejdspapir undersøges statistiske karakteristika for indflyttere til almene boliger. Indflytterne sammenlignes med indflyttere til andre ejerformer, og udviklingen fra 1995 til 2000 belyses. Undersøgelsen er baseret på registre fra Danmarks Statistik. Den omfatter dels interviewundersøgelser af udvalgte kommuners handlemuligheder og strategier ved anvisning af boliger, dels statistiske registerundersøgelser, der analyserer indflytninger i de almene boliger.
Papiret er en del af rapporteringen fra undersøgelsen ”De almene boliger og ansvaret for de svageste”, som Socialforskningsinstituttet gennemfører på foranledning af Boligselskabernes Landsforening, der også har finansieret undersøgelsen.
Forfattere Martin Rasmussen
Udgivelsesdato 17.10.2002
Sprog Dansk
Publikationsnr. AP 16:2002
Forskningsemne

Denne publikation hører under Samfund og sammenhængskraft
emneord: Boligsociale område, Boligforhold

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk