SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Samboskab, ægteskab og forældrebrud
Hent udgivelsen (10.743 KB)
Del
Rapport

Samboskab, ægteskab og forældrebrud

En analyse af børns familieforhold gennem de første leveår

Del
Familiemønstret har ændret sig i løbet af de sidste 30-40 år. Den traditionelle ægteskabsinstitution har gradvist fået mindre betydning, mens både samboskab og samlivsbrud er blevet mere udbredt. Udviklingen betyder, at båndene mellem kernefamiliens medlemmer er blevet genstand for øget individualisering og valgfrihed i forhold til tidligere: Man kan til- eller fravælge ægteskabet, og som ugift forældrepar kan man beslutte, om der skal være fælles forældremyndighed over barnet.
Denne bog sætter fokus på, hvilken betydning de juridiske bånd omkring det moderne familieliv har. Følgende spørgsmål er søgt besvaret gennem analyse af data om 5.000 småbørnsfamilier, som er blevet fulgt igennem tre år: Hvorfor vælger nogle forældrepar at være samboende, mens andre besegler deres forhold med et ægteskab? Hvorfor vælger nogle samboende forældrepar at have fælles forældremyndighed over barnet, mens det i andre tilfælde er moderen, der alene er forældremyndighedsindehaver? Gør det nogen forskel for barnet i det praktiske hverdagsliv, om forældrene er gift eller samboende? Og har de juridiske konstruktioner mellem kernefamiliens medlemmer betydning for, hvordan det fortsatte forældreskab udformer sig, hvis forældrene går fra hinanden?
Forfattere Mai Heide Ottosen, SFI
Udgivelsesdato 01.09.2000
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 87-7487-642-2
Sidetal 200
Publikationsnr. 00:9
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie
emneord: Familie, Familiemønstre, Skilsmisse, Familiebaggrund, Børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk