SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Samvær og børns trivsel
Hent udgivelsen (1.213 KB)
Del
Rapport

Samvær og børns trivsel

Del
Denne rapport, der er baseret på data fra Socialforskningsinstituttets børneforløbsundersøgelse og resultater fra andre undersøgelser, belyser, hvilke samværsordninger børn bliver omfattet af efter familieopbrud, herunder også hvordan disse børn trives under forskellige sociale betingelser.
Undersøgelsen blev sat i gang på initiativ af tidligere justitsminister Frank Jensen, der i forbindelse med vedtagelsen af Børneloven i 2001 ønskede at få kortlagt samværsområdet. Udredningen skal ses i sammenhæng med og som et supplement til en anden delundersøgelse fra Socialforskningsinstituttet, der i 2004 er publiceret under titlen: Samvær til barnets bedste? Om regler og praksis på samværsområdet.
Udredningens formål er at belyse, hvilke samværsordninger danske skilsmissebørn bliver omfattet af efter familiebrud, herunder også hvordan de trives under forskellige sociale betingelser. Det primære empiriske grundlag for udredningen er baseret på data fra Socialforskningsinstituttets børneforløbsundersøgelse om børn, der blev født i 1995. Derudover inddrages også undersøgelsesresultater fra andre danske og udenlandske skilsmissestudier. De knap 5.000 børn, som indgår i den danske børneforløbsundersøgelse, var 7½ år ved den seneste dataindsamling i 2003, og på dette tidspunkt var det hver femte, der ikke levede sammen med begge biologiske forældre. Samværsordninger blandt danske skilsmissebørn.
Forfattere Mai Heide Ottosen, SFI
Udgivelsesdato 14.07.2004
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 87-7487-748-8
Sidetal 57
Publikationsnr. 04:05
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie
emneord: Børn og unge, Foranstaltninger for børn og unge, Familiemønstre

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk