SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Skolestøtte til børn i familiepleje – delrapport III
Hent udgivelsen (887 KB) Bestil en trykt udgave (80 kr. inkl. moms)
Del
Rapport

Skolestøtte til børn i familiepleje – delrapport III

En manual til LUKoP-modellen

Del
Forskningsprojektet ”Skolestøtte til børn i familiepleje” har afprøvet to skolestøttende interventioner, som netop har til formål at forbedre de anbragtes faglige, sociale og kognitive evner. I denne rapport beskrives den mest succesfulde af de to afprøvede indsatser, kaldet ”LUKoP-modellen, som en manual til implementering.
”LUKoP-modellen” (Læring, Udvikling, Kognition og Pædagogik) er skolebaseret og udviklet på baggrund af det svenske SkolFam-program, som er en individuelt tilrettelagt skoleindsats for familieplejeanbragte børn, baseret på netværkssamarbejde.

Rapporten er den tredje delrapport ud af en serie på i alt fire delrapporter om projektet. Den første delrapport undersøger selve effekten af LUKoP samt projektets anden indsats, ”Forældre som lektiehjælpere” (FsL). Den anden delrapport beskriver og analyserer projektets implementering af LUKoP-modellen.

Denne rapport beskriver trin for trin, hvordan LUKoP-modellen kan implementeres og anvendes. Manualen er baseret på erfaringerne fra udviklingen og afprøvningen af LUKoP-modellen for 48 anbragte børn i alderen 6-14 år, deres folkeskoler og deres plejefamilier, og den rummer ligeledes en række anbefalinger til praksis.
Rapporten kan også bruges som inspiration til, hvordan man kan arbejde med skolestøtte mere generelt, og den henvender sig primært til professionelle på skole- og anbringelsesområdet, som arbejder med anbragte børns undervisning eller skolegang, og som søger viden om, hvordan man kan arbejde med skolestøttende indsatser inden for folkeskolens rammer.
Forfattere Misja Eiberg, SFI
Luna Kragh Andersen
Udgivelsesdato 24.01.2018
Udgiver VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 978-87-7119-489-0
E-ISBN 978-87-7119-468-5
Sidetal 73
Publikationsnr.
Kontaktperson

Misja Eiberg

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 19 E-MAIL mei@vive.dk

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk