SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Små børn anbragt uden for hjemmet
Hent udgivelsen (1.698 KB)
Del
Rapport

Små børn anbragt uden for hjemmet

En forløbsundersøgelse af anbragte børn født i 1995

Del
Tidligt anbragte børn udgør en ekstraordinært socialt udsat del af den danske børnebefolkning. Denne rapport beskriver, hvordan de første år af deres liv forløber. Ud fra interview med forældre og spørgeskemabesvarelser fra socialforvaltninger og anbringelsessteder påviser forfatterne en række faktorer, der udgør den største risiko i de anbragte børns liv, og hvad der kan påvirke dem i positiv retning.
Rapporten er den første i Socialforskningsinstituttets Forløbsundersøgelse af anbragte børn i Danmark. Undersøgelsen vil følge de samme børn fra 1995-fødselsårgangen gennem hele deres opvækst med henblik på at afdække, hvordan man kan målrette indsatsen over for anbragte børn, så de får de bedst mulige opvækstvilkår. 
Forfattere Tine Egelund
Anne-Dorthe Hestbæk, SFI
Dines Andersen
Udgivelsesdato 01.10.2004
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 87-7487-761-5
Sidetal 412
Publikationsnr. 04:17
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie
emneord: Børn og unge, Anbringelser, Udsatte børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk