SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Spædbarnsfamilien
Hent udgivelsen (1.539 KB)
Del
Rapport

Spædbarnsfamilien

Del
Denne første rapport baserer sig på interview med et repræsentativt udsnit på over 5.000 spædbørnsfamilier, som skal følges i en længere årrække. Det er hensigten at belyse samspillet mellem forskellige fak-torer, der spiller en rolle for børns opvækst og udvikling, set i lyset af den samtidige samfundsudvikling. Et gennemgående tema er belastninger af forældrene, som kan tænkes at påvirke spædbørnenes opvækstvilkår. Rapporten giver herudover et varieret udpluk af forskellige temaer fra det omfattende interviewmateriale på det tidspunkt, da barnet var omkring 4-5 måneder gammelt:
- Afsmitning på familien af forældrenes erhvervsmæssige forhold.
- Forhold der bestemmer fordelingen af orlov mellem forældrene.
- Baggrunden for tidligt ammeophør.
- Moderens psykiske tilstand og evt. fødselsdepressioner.
- Moderens vurdering af barnets velbe-findende.
- Baggrund for kolik hos børnene.
- Konsekvenser af moderens rygning for barnets sundhed.
- Kontakt og støtte fra bedsteforældrene.
Rapporten kan danne udgangspunkt for en diskussion af de rammer, der giver mulighed for at realisere den tilværelse og det familieliv, som familierne ønsker.
Forfattere Mogens Christoffersen, SFI
Udgivelsesdato 09.09.1997
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 87-7487-580-9
Sidetal 254
Publikationsnr. 97:25
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Børn, unge og familie
emneord: Børn og unge, Familiemønstre, Ligestilling

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk