SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Styrkelse af kvaliteten af anbragte børn og unges undervisning
Hent udgivelsen (1.357 KB)
Del
Notat

Styrkelse af kvaliteten af anbragte børn og unges undervisning

Evaluering af partnerskabsprojektet

Del
I forbindelse med satspuljeaftalen for 2013 igangsatte Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling et satspuljeprojekt for at styrke kvaliteten af undervisningen for anbragte børn og unge. I den forbindelse blev der i skoleårene 2014-2016 etableret partnerskaber mellem kommuner, interne skoler og folkeskoler. Formålet med partnerskaberne er at styrke undervisningen i interne skoler og understøtte udslusningen af elever fra interne skoler til folkeskoler og ungdomsuddannelser. Dette gøres bl.a. ved at facilitere kompetenceudvikling og videndeling mellem lærere og ledere på skolerne.
I dette notat evaluerer vi fire af partnerskaberne fra projektet. Notatet har form som en erfaringsopsamling, der kan fungere som inspiration til andre skoler eller kommuner, der ønsker at etablere en lignende partnerskabsmodel. Erfaringerne peger på, at alle fire partnerskaber i større eller mindre grad har fået et positivt udbytte af projektet. Aktørerne har oplevet en række barrierer, der har vanskeliggjort samarbejdet, samtidig med at de peger på forhold, som har fungeret understøttende.
Nyheder og artikler om denne publikation
Forfattere Sofie Henze-Pedersen, SFI
Mette Lausten, SFI
Chantal Pohl Nielsen, SFI
Udgivelsesdato 15.12.2016
Sprog Dansk
Sidetal 69
Publikationsnr.
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie, Skole og uddannelse
emneord: Skolegang, Anbringelser, Foranstaltninger for børn og unge

Projekt

Denne publikation er en del af projektet "Evaluering af styrkelse af kvaliteten af anbragte børns undervisning"

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk